Välkommen till BRF Östervägen 14 Solna


Bostadsrättsföreningen Östervägen 14 ligger i Råsunda mittemellan Solna station och Solna centrum. replica rolex

Föreningen består av 50 lägenheter varav en upplåts med hyresrätt samt 5 lokaler. Stadgar, årsredovisning och andra dokument kan hittas under fliken arkiv. chanel replica

Aktuellt


2014-05-21 - Årsstämma och ny styrelse
Föreningens årsstämma ägde rum den 21 maj och en ny styrelse är vald. Kontaktuppgifter finns under fliken styrelsen. tag heuer replica sale

2014-05-15 - Årsstämma och ny styrelse
Föreningens årsstämma ägde rum den 15 maj och en ny styrelse är vald. Kontaktuppgifter finns under fliken styrelsen.

2013-10-27 - uppdatera hemsida
Hemsidan är uppdaterad med bland annat uppdaterad fakta om föreningen där även fliken är omdöpt.

2013-10-01 - fönsterrenovering
Som många av de boende har märkt har fönsterrenoveringen nu påbörjats. Allt arbete beräknas vara över i början av november månad.

2013-10-01 - fönsterrenovering
Som många av de boende har märkt har fönsterrenoveringen nu påbörjats. Allt arbete beräknas vara över i början av november månad.

2013-09-24 - cykel-rensning
Cyklar har rensats från förråden d?många gamla kvarlämnade cyklar har tagit upp mycket plats. Om du saknar din cykel kontakta styrelsen omgående: styrelsen@ostervagen14.se

Informationsblankett cykelrensning


2013-09-22 - information har uppdaterats p?hemsidan
Uppdateringar har varit lite skrala p?hemsidan men ska nu förhoppningsvis ske lite oftare.

2013-05-06 - 2 nya i styrelsen
Information och kontaktuppgifter kommer att publiceras snart p?hemsidan.

2013-04-22 - Årsredovisningen 2012 upplagd
Förra årets årsredovisningen är nu tillgänglig via hemsidan

2012-08-23 - första styrelsemötet, höst
Det första styrelsemötet för hösten kommer att äga rum ikväll. Om ni har ärenden/frågor är det enklaste sättet att kontakta styrelsen är genom:
styrelsen@ostervagen14.se

2012-04-27 - ny styrelse
Information om den nya styrelsen som har valts finns under rubriken styrelsen.

2012-04-26 - Årsredovisningen år 2011
Årsredovisningen för år 2011 är nu upplagd. Återfinns under arkiv-sidan.

2012-04-06 - årsmöte
Årsmötet kommer att hållas den 17 April.

2012-02-15 - årsmötet april
I april kommer årsmötet att äga rum. Mer information kommer senare.

2011-11-18 - status
Planering av vinterunderhållet har påbörjats. I övrigt s?undersöks möjligheter till vissa underhåll av fastigheten.
Ett beslut har dock tagits av styrelsen att stuprännorna ska repareras.

2011-08-26 - skräp p?A-vinden
Den person/personer som har lagt sitt saker i gången p?vinden (A-portens vind) måste omgående flytta detta eftersom det är en säkerhetsrisk och brandrisk. Man får endast förvara sina saker i sitt förråd. Aldrig i gångarna!!

2011-08-25 - parkeringsplatser tillgängliga
I dagsläget finns ca 5 parkeringsplatser tillgängliga för uthyrning för alla medlemmar i BRF östervägen 14.

2011-08-20 - semester slut
Det större arbetet för styrelsen har nu återupptagits efter sommaren. Du kan enklast kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@ostervagen14.se

2011-04-14 - Ny styrelse!
Föreningen har nu valt en styrelse. Viss kontaktinformation är nu upplagd, övrig läggs upp snart.

2011-03-16 - Kallelsen för årsmötet
Platsen är biblioteket i Solna Centrum, den 12 April. Kallelsen återfinns nu här nedan.
kallelse till årsmötet 2011

2011-02-03 - årsmötets datum bestämt
Årsmötets datum är bestämt till: 12 April, 19:00
Mer information kommer.

2011-02-02 - parkeringsplatser lediga
P?grund av flytt och försäljningar av bilar har vi i dagsläget flera parkeringsplatser lediga. Kontakta gärna styrelsen via epost om du önskar hyra eller vill ha mer information.
maila styrelsen

2010-11-24 - arbetet fortgår
Styrelsearbetet fortgår. Inga större renoveringar planeras för närvarande men det kan bli aktuellt nästa år. En städdag planeras även för nästa vår.

2010-11-10 - skräp p?vinden!
P?förekommen anledning s?vill styrelsen påminna att det ej är tillåtet att lagra saker i gångarna p?vinden av brandsäkerhetsskäl.

2010-08-17 - höstens styrelsearbetet påbörjas
Sommaren är snart över och styrelsen ska nu strax hålla sitt första möte för hösten. Är du något som du vill att styrelsen ska handlägga bör det skickas in snarast.

2010-07-01 - protokollet för årsstämman är nu upplagt
Se arkivsidan för att ladda ner prokollet

2010-05-23 - nytt styrelse-år
Årsmötet har nu hållits och den nya styrelsen består nu av 8 personer. Namn och roller finns p?sidan "styrelsen".

2010-03-22 - årsmöte!!
Årsstämman kommer att hållas den 15 april kl.19:00 i Råsundaskolans matsal, Stråkvägen 11 (nära brandstationen).
kallelse till årsmötet

2010-03-07 - valberedningen
Vår kassör kommer att avg?vid årsstämman pga. av flytt till annan ort. Eftersom styrelsen under året redan tappat tv?medlemmar söker valberedningen nya kandidater för styrelsearbete.

2010-01-20 - info om årsmöte
nästa årsmöte beräknas ske i april/maj våren 2010. Städdag för våren 2010 kommer att genomföras några veckor senare.

2013 © BRF Östervägen 14 louis vuitton replica sale